Civil szervezeteknek

 képviselőiknek, tagjaiknak szóló képzéseink

 

Megyei szinten ritkaságnak mondható tevékenységünk, a direkt civil szervezeteknek szóló képzések szervezése. Közel 10 éve, városi és megyei civil szervezetekkel dolgozunk együtt, nekik nyújtjuk a szolgáltatásainkat. A tapasztalatokat beépítve, partnerszervezeteink igényeit, szükségleteit figyelembe véve dolgoztuk ki a speciálisan civileknek szóló képzéseinket.

Miért ajánljuk ezeket a képzéseket?

A non-profit szféra az utóbbi időben átalakuláson megy át. Továbbra is fontos a lelkes, adott ügy iránt elkötelezett laikus emberek közösségbe szerveződése, akik megfelelő jogi formát választva vállalnak társadalmi feladatokat. Azonban egyre erősebb az igény, hogy a már formalizálódott szervezeteknél olyan szakemberek is megjelenjenek, akik nem szorosan a szervezet cél szerinti feladatainak ellátásában tevékenykednek, hanem a szervezet mindennapi és a fenntartható működését biztosítják.

A leginkább pályázati forrásokból gazdálkodó szervezetek saját bőrükön tapasztalhatják, hogy a támogató egyre nagyobb kihívások elé állítja őket már a pályázási időszakban, sikeres pályázást követően pedig a megvalósításnál és elszámolásnál is. Az egyéb források (adományok, 1%, vállalkozói támogatások) bevonzásánál a támogató szintén támaszt elvárásokat a civilek felé. A támogató bizalmának elnyerésére manapság már nem elegendő az, hogy harcosan képviseljük ügyünket. Megbízható, megfelelő szakmaiságot képviselő, jól működő és jól kommunikáló szervezeteket részesítenek előnyben a támogatási döntésnél.

Az itt bemutatott képzések közös célja olyan ismeretekkel ellátni a civil szervezetek képviselőit, amelyek birtokában képesek lesznek saját szervezetüket megfelelő módon működtetni, valamint a megjelenő új kihívásoknak megfelelni.

Felnőttképzési engedéllyel rendelkező, 18 órás képzésünk:

 • Önkéntes menedzsment
  A képzés célja, a civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó önkéntesmenedzsment tevékenység ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztése. Azoknak a szervezeteknek, intézményeknek ajánljuk, ahol tervezik önkéntesek bevonását, vagy ahol nagy számban foglalkoztatnak önkéntes segítőket. Felnőttképzési engedély száma: E-000175/2014/D007

Egyéb civil szervezeteknek szóló képzéseink:

 • Minőségfejlesztés civilszervezetek körében
  Célja a civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó minőségfejlesztési feladatok ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztése. Azon szervezetek képviselőinek ajánljuk a képzést, ahol a szolgáltatások színvonalának javításán, fejlesztésén gondolkoznak.
 • Szervezeti stratégia, célmeghatározás civilszervezeteknél
  A képzés célja, hogy a civil szervezetek tevékenységét meghatározó szervezeti stratégia, küldetés, jövőkép kidolgozásához, célmeghatározási feladatok ellátásához és az erőforrások feltárásához szükséges kompetenciákat fejlesszük. Elsősorban a nemrég alakult szervezetek képviselőinek ajánljuk a részvételt, de nagy segítséget jelenthet a régen működő szervezetnél, ahol már a célok újra-meghatározását, új stratégiák kidolgozását tervezik.
 • Vezetői kompetencia fejlesztés a civil szervezetek részére
  A képzés célja, civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó vezetési, tervezési, irányítási, szervezési, koordináló, ellenőrzési kompetenciák fejlesztése. A nagyobb létszámmal működő, akár főállású alkalmazottal is rendelkező civil szervezetek vezető tisztségviselőinek ajánljuk a képzést.
 • Forrásteremtési ismeretek, módszerek
  Képzésünk célja a forráshiánnyal küzdő szervezeteknél az új források bevonását elősegítő, a fenntarthatóságot támogató kompetenciák megszerzése. Minden szervezetnek ajánljuk, hiszen mindenki találhat új, eddig nem ismert forrásteremtési módszert, amit szervezetüknél hasznosítani tud.

Az alábbi táblázatban olvashatja azokat a további, civil szervezeteknek szóló képzéseinket, amelyeknek megszervezését, lebonyolítását vállaljuk:

Általános nonprofit ismeretek Non-profit pénzügy Non-profit jogi alapismeret Szervezetfejlesztés non-profit szervezeteknél
Együttműködési technikák a civil szférában Marketing és kommunikáció a non-profit szervezeteknél Pályázatírás elmélete és gyakorlata Eredménymérés, hatásvizsgálat civil szervezeteknél
Minőségirányítási rendszerről általánosan non-profit szervezeteknél Folyamatszervezés civil szervezeteknél Elektronikus ügyviteli ismeretek Adományozási szabályok
Általános számítástechnikai ismeretek
Betű-méretezés