Adminisztrációs szolgáltatáscsomag

Adminisztrációs szolgáltatáscsomag

Szabályzat készítés

A szabályzatkészítés szolgáltatás biztosítja ügyfeleink részére, az adott civil szervezet – alapítvány, egyesület – jogszabályban előírt vagy a működés átláthatóságát segítő szabályzatainak elkészítését. Kiemelt figyelmet fordítunk a civil szervezet (alapítvány, egyesület) a pályáztató intézmény, a pályázó szervezet, a magán adományozó működését érintő kérdésekre.

Az alábbi szabályzat típusok elkészítését vállaljuk:

 • számviteli politika:
  • Az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzat
  • Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot
  • Pénzkezelési szabályzat
 • Munkavédelmi szabályzat
 • Iratkezelési szabályzat (határozatok tára, alapdokumentumok, irattárolás rendje…)
 • Tűzvédelmi szabályzat

Titkársági szolgáltatások

A titkársági szolgáltatás során felmerülő adminisztrációs feladatok sok civil szervezet számára idegen terület, ezért gyakorlati tanácsokkal segítjük őket. A civil szervezet – alapítvány, egyesület – működéséhez szükséges speciális dokumentumok előkészítése valamint a civil szervezetek pályázatához vagy pályáztatásához kapcsolódó kommunikáció lebonyolítását is vállaljuk.

A titkársági szolgáltatás keretében Alapítványunk az alábbi feladatokat végzi:

 • az egyszerűbb szervezetalapítás segítése, konzultáció a megfelelő szervezeti forma kiválasztásához,
 • az alapításhoz szükséges iratminták, vázlatok biztosítása,
 • szervezet-átalakítás (közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges teendők)
 • közhasznúsági beszámolóval kapcsolatos jogszabályok betartását segítő tanácsadás
 • civil szervezet – alapítvány, egyesület – létesítő okirat (alapító okirat, alapszabály) módosítása adatváltozások jelentése az illetékes hatóságok felé (NAV, Város Adóosztálya, Bank, KSH, EPER, stb.)
 • szja 1% -kal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek intézése
 • hatósági igazolások beszerzése
 • sajtótájékoztató, konferencia, rendezvények szervezés
 • iktatási rendszer kialakítása
 • belső számlanyilvántartás kialakítása
 • határozatok tára
 • közgyűlés dokumentumainak vezetése (meghívó, jegyzőkönyv, jelenléti ív, határozatok)
 • önkéntes nyilvántartás
 • iratmegőrzés
 • kiadványszerkesztés, reklámanyag tervezés
 • fénymásolás
 • nyomtatás
 • eszközbérlés (projektor, laptop, paraván, vetítővászon)
 • rendezvényekhez helybiztosítás (képzés, megbeszélés, kisebb létszámú összejövetel)

A Titkársági szolgáltatást igénybe veheti folyamatos szolgáltatásként, és akkor nem lesz gondja az adminisztrációs teendőkre, jogszabályoknak megfelelés nyomon követésére; vagy kérheti alkalmanként, ha egy-egy konkrét kérdés felmerül.

Mérföldkő szolgáltatás:

Olyan komplex szolgáltatási csomag, mely adott pillanatban a szervezet meghatározott dokumentumainak a rendbetételét, jogszabályi harmonizációját teszi rendbe (pl. vezető váltás esetén), ami után a szervezet vezetője, vagy általa kijelölt személy a megnyugtatóan rendbe rakott dokumentumokat maga is felelősen tudja kezelni. Az érintett dokumentumok köre a szervezet vezetőjével közösen kerül kijelölésre.

Betű-méretezés