Szabadegyetem

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem rövid bemutatása
 
Mottó: Az aktív idősödés művészete a XXI. században

Bevezető gondolatok:
A XXI. század egyik legnagyobb eredménye a születéskor várható élettartam meghosszabbodása. A XX. század a népességnövekedés évszázada volt, a XXI. század egyik legfőbb ismérve az öregedés lesz.

Az időskori tanulási folyamat pozitív hatással van az önbizalom, az énkép, a személyiség fejlesztésére, és ezáltal az egészség megőrzésére, a társadalmi életben való aktív részvételre. Számos európai ország tapasztalatai igazolják, hogy az életen át tartó tanulás egyrészt csökkenti az állam anyagi ráfordításainak összegét, és az idős emberek társadalmi függőséget, másrészt növeli az idős emberek önsegítő, önfenntartó képességeit, továbbá javítja az aktivitást, az életminőséget, a foglalkoztatás lehetőségeit.

 

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem missziói:

 

 • Az életen át tartó tanulás biztosítása az Észak-magyarországi régióban, a társadalom egyik legfontosabb erőforrásának, a tudásnak az átadása idős emberek részére.
 • A kormenedzsment szemléletének és gyakorlatának terjesztése az Észak-magyarországi régióban.
 • Az egyetemi kutatási eredmények megismertetése és népszerűsítése az idős emberek és családtagjaik körében.
 • A tudásvagyon közérthető szintre való átfordítása, és eredményes, hasznosítható továbbadása a szépkorúak részére.
 • Az Észak-magyarországi régióban élő idős emberek bevonása az ageing kutatások gyakorlati feladataiba.
 • Az Észak-magyarországi régióban élő polgárok szellemi potenciáljának növelése, a generációk közötti tudás-szakadék csökkentése.
 • A helyi értékek felszínre hozása, megerősítése, támogatása.

 

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem szervezői és megvalósítói:

 

 • Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport)

Kari megbízott: Dr. habil. Dobos Csilla, egyetemi docens

 

 • Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány (3.KEMA)

Megbízott: Dr. Dobos László, kuratóriumi elnök

 

 • Szikra Alapítvány

Megbízott: Papp Mónika, ügyvezető elnök

 

 • Helyi képzési központok Polgármesteri Hivatalai, nyugdíjas szervezetei, egyházi és civil önkéntesei.

Megbízott: a képzés helyszínétől függően változó: polgármester, jegyző, nyugdíjas klub vezetője

–>

Betű-méretezés